×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

line
Toyota Alphard

Toyota Alphard

  230
รายละเอียด

TWO GO AWAY TRANSPORT & ORGANIZER

New Toyota Alphard 

ค่าบริการ

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางในกรุงเทพ และจังหวัดใก้ลเคียง 
ราคาเช่าพร้อมคนขับต่อวัน ราคาเริ่มต้นที่ 9,000 บาท ขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเช่ารถและระยะทางที่เดินทาง

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด
ราคาเช่าพร้อมคนขับต่อวัน ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเช่ารถและระยะทางที่เดินทาง

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคานี้ ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทาง  

- ระยะเวลาการทำงาน 10 ชั่วโมง นับจากเวลานัดหมายของลูกค้า 

- อัตรา Overtime ค่าล่วงเวลา  500  บาทต่อชั่วโมง

- กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด จะมีค่าที่พักคนขับ คืนละ 600 บาท 

 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อการล็อคคิวรถ ส่วนที่เหลือ ชำระโดยการโอน  หรือ ชำระเป็นเงินสด กับ พขร. ในวันเดินทาง

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่  ID Line :  @twogoaway

 

การยกเลิกการจอง  

  • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
  • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง

 

ช่องทางติดต่อเรา 
ติดต่อคุณอิสราภรณ์  (เอ๊ะ)
เบอร์โทร : 093-694-6499
Line @ : twogoaway
E Mail : twogoawaybooking@gmail.com
Page : https://www.facebook.com/ทูโกอะเวย์-บริการรถตู้-รถบัสvip-จัดสัมมนา-101355045009843/